VN Đà Thành Group hỗ trợ 200 triệu đồng cho Quỹ khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn – Quảng Nam

Sáng ngày 7/5, tại Hội trường Thị ủy thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi tập huấn “tư duy khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn năm 2019”. Buổi tập huấn do Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp UBND thị xã Điện