Tập đoàn VN Đà Thành nhận giấy khen của Công an TP. Đà Nẵng vì những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Ngày 29/9/2021, đại diện lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng đã ghé thăm và trao tặng Giấy khen cho Tập đoàn VN Đà Thành – đơn vị đã có nhiều đóng góp và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác vận động, ủng hộ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trong