Dự án Khu khách sạn – Hội nghị Kinh tế mở Chu Lai.

– Vị trí: Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. – Quy mô dự án: 4200 m2. Tổng mức đầu tư: 63 tỷ đồng. – Hồ sơ pháp lý: Đã có sổ đỏ. – Tình trạng dự án: ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN.