Trung tâm Thể dục Thể thao và Võ thuật VN Đà Thành

Trung tâm Thể dục Thể thao và Võ thuật VN Đà Thành là một đơn vị trực thuộc VN Đà Thành Group. Đây là 1 đơn vị chuyên về Thể dục thể thao của tập đoàn! Mục tiêu nhằm phát triển các bộ môn thể thao và thi đấu các giải đấu mang tầm quốc tế!