SLOGAN

“VN Đà Thành Group – Chắp cánh cho khát vọng an cư”

TẦM NHÌN

Bằng nội lực vốn có của mình với sự sáng tạo của ban lãnh đạo & đội ngũ cán bộ nhân viên, kết hợp ứng dụng của khoa học công nghệ trong xây dựng và sản xuất kinh doanh, VN Đà Thành Group nỗ lực trở thành Công ty chuyên Đầu tư phát triển Dự án Bất Động Sản có đầu ra cho sản phẩm giá thành tốt nhất, phục vụ tầng lớp bình dân có ước mơ An cư – Lạc nghiệp, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Điều hành theo cơ chế mở, hiệu quả;
  • Phát huy sức mạnh đoàn kết của cá nhân và tập thể;
  • Suy nghĩ đi liền với hành động thực tiễn;
  • Sản phẩm dịch vụ hoàn hảo, uy tín.