CẤP NHÀ NƯỚC

Huy hiệu đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X – Năm 2020
Huy chương chiến sĩ vẻ vang Chủ tịch Trần Quốc Bảo
CHÍNH PHỦ

Cờ thi đua Chính phủ cho Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

CẤP TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Cờ thi đua của UBND Thành phố Đà Nẵng cho Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021


Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Nam cho Tập đoàn VN Đà Thành 2018 và 2020
BẰNG KHEN CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Giấy khen Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng cho cá nhân Đồng chí Trần Quốc Bảo


Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam cho ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VN Đà Thành
 
CẤP BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành

Bằng khen của Liên Hiệp các Hội KH và KT Việt Nam cho Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VN Đà Thành
Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019Kỷ niệm chương VCCI vì sự phát triển Doanh nghiệp
CÁC CẤP TỔ CHỨC ĐẢNG

Giấy khen Đảng bộ cấp trên cho Chi bộ Công ty VN Đà Thành
Giấy khen của Đảng bộ TP và Đảng Bộ Quận cho cá nhân Bí thư Chi bộ Trần Quốc Bảo

Giấy khen của Đảng bộ Phường Thạch Thang cho cá nhân Bí thư Chi bộ Trần Quốc Bảo
 
CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Chứng nhận của BTC và bình chọn trao giải thường TOP 100 nhà Lãnh đạo giỏi ASEAN cho Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Bảo
 KHEN THƯỞNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỆ NGHIỆP
 Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia cho Tập đoàn VN Đà Thành

Bằng khen của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cho Tập đoàn VN Đà Thành
Bằng khen, Chứng nhận, và Cúp của Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho Chủ tịch Trần Quốc Bảo
KHEN THƯỞNG CẤP QUẬN, HUYỆN, CẤP PHƯỜNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Giấy khen của UBND Quận Hải Châu cho Tập đoàn VN Đà Thành qua các thời kỳ
Giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho Tập đoàn VN Đà Thành
Giấy khen của UBND Phường cho Tập đoàn VN Đà Thành
Giấy khen của UBND Quận Hải Châu cho Chủ tịch Trần Quốc Bảo