Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên: TRẦN QUỐC BẢO.
– Phó Chủ tịch Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA).
– Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
– Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
– Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group.
– Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.
– Bí thư Chi Bộ Đảng Công ty VN Đà Thành.
– Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP. Đà Nẵng.