Phó Tổng giám đốc Thường trực

Họ và tên: PHAN THỊ NĂM
Nơi ở: 07 Cao Xuân Huy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:
– Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group.
– Chủ tịch Hội đồng Tài chính.
– Phó Tổng Giám đốc Thường trực VN Đà Thành Group.
– Chủ tịch Hội đồng Lựa chọn nhà thầu.
– GIám đốc VN Đà Thành Investment.
– Giám đốc VN Đà Thành Land.