Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: TRẦN VĂN CẢM
Nơi ở:
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế
Các chức vụ (chức danh) hiện tại:
– Phó Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group.
– Phó Bí thư Chi bộ Đảng Công ty VN Đà Thành.
– Ủy viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Đà Nẵng.