Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên: TRẦN QUỐC BẢO.
Nơi ở: Khu Biệt thự Đảo Xanh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:
– Phó Chủ tịch Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA)
– Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
– Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Bất Động sản Việt Nam.
– Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
– Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
– Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group.
– Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.
– Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP. Đà Nẵng.
-Ban Điều Hành Mạng lưới doanh nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu rủi ro thiên tai và dịch bệnh khu vực Miền Trung.