Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN LÝ
Nơi ở: Khu Biệt thự Đảo Xanh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:
– Ủy viên Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group.
– Phó Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group.
– Tổng Giám đốc VN Đà Thành Services.