Ông Trần Quốc Bảo đại diện Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân 2020

Chiều ngày 9/10/2020, ông Trần Quốc Bảo – Ủy viên BCH VCCI, Chủ tịch Tập đoàn VN Đà Thành đã tham dự Diễn đàn Doanh nhân 2020: “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình: Đảng với Doanh nhân” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương, 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2020).

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra cuộc đối thoại “Đảng với Doanh nhân”, ông Trần Quốc Bảo đại diện cho Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam đã có bài phát biểu về trách nhiệm của Doanh nhân đối với đất nước, những kiến nghị, kỳ vọng của Doanh nhân vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bài phát biểu thể hiện rõ trách nhiệm, sự đóng góp, vai trò quan trọng của đội ngũ Doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; nêu ra những tồn tại kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm xem xét. Cuối cùng khẳng định “Cộng đồng Doanh nhân kỳ vọng và tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ định hướng, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, để Doanh nghiệp phát triển, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp chung kopi klokker vào sự phát triển của đất nước, vươn ra thị trường thế giới, tạo lập và khẳng định thương hiệu của chính Doanh nghiệp, từ đó, xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam.”