Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Bảo gặp và làm việc với Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Sekong Lào

Ngày 14/9/2023, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VN Đà Thành Trần Quốc Bảo gặp và làm việc với Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Sekong Lào và các lãnh đạo tỉnh đi cùng.

Đây là khởi đầu đầy hứa hẹn cho sự đầu tư của Tập đoàn VN Đà Thành tại đất nước Lào anh em.