Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Bảo làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Lào KhamPheng Xaysompheng

Ngày 10/9/2023, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VN Đà Thành đã có buổi làm việc đầy tình hữu nghị với Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào KhamPheng Xaysompheng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã có những chia sẻ về khả năng và cơ hội dành cho Tập đoàn VN Đà Thành triển khai đầu tư tại Lào.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Bảo đã có cuộc tiếp xúc và làm việc với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Lào (PVOIL Lao) về các vấn đề hợp tác đầu tư.