Công đoàn Tập đoàn VN Đà Thành được vinh danh điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng ngày 14/11/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18//11/1930 – 18/11/2020);

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã phát động chương trình “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đăng ký giúp đỡ 01 địa chỉ nhân đạo” và sơ kết 5 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với những kết quả nổi bật theo 5 nội dung trọng tâm của Cuộc vận động; tích cực hưởng ứng các phong trào dưới sự giám sát, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; chủ động tham mưu lên Chi bộ và Ban Lãnh đạo Công ty đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn Quận. Công đoàn Tập đoàn VN Đà Thành đã vinh dự được UBND quận Hải Châu khen thưởng về tập thể đã có thành tích nổi bật trong việc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016 – 2020.