Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Trung Kim

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Trung Kim – Một đơn vị thành viên của VN Đà Thành Group