CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA TẬP ĐOÀN VN ĐÀ THÀNH TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

Các hoạt động công tác xã hội của Tập đoàn VN Đà Thành trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.