Lãnh đạo VN Đà Thành Group tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 15/5/2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn. Đại diện lãnh đạo VN Đà Thành Group, ông Trần Văn Cảm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tham dự Đại hội.

Đại hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức thực hiện theo Điều 7,8 Chương II Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và theo sự chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban thường vụ Thị ủy Điện Bàn.

Cũng nhân dịp Đại hội lần này, VN Đà Thành Group đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ công tác xây dựng nhà Đại Đoàn kết. Góp phần giúp cho các gia đình chính sách tại địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định chỗ ở vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa Tập đoàn, phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng; thể hiện sự chung tay, góp sức cùng với Đảng, Nhà nước trong thực hiện công tác an sinh xã hội.