Lãnh đạo Tập đoàn VN Đà Thành tham dự Lễ nghiệm thu và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn

Sau hơn tháng 2 thi công, Tập đoàn VN Đà Thành cùng UBMTTQ Phường An Khê và UBMTTQ xã Điện Tiến đã tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho lần lượt 2 hộ là Bà Lưu Thị Hai (Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) và Ông Võ Văn Cường (TX. Điện Bàn, Quảng Nam).

Đây là 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Tập đoàn VN Đà Thành hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới.

Việc làm này thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn VN Đà Thành; đồng hành cùng TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong công tác xóa đói giảm nghèo; góp phần động viên, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là trong thời điểm nên kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hiện nay.