Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT VN Đà Thành Group chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

 

Sáng nay 3/1, nhân dịp ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT VN Đà Thành Group đã có lẵng hoa chúc mừng tân Bí thư Phan Việt Cường.
Trong cuộc trò chuyện, ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT VN Đà Thành Group chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Quảng Nam được bầu với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Ông Phan Thăng An – Vụ trưởng vụ Địa phương II – Ban TCTW và Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT VN Đà Thành Group tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường – Tân Bí thư Tỉnh Quảng Nam