Tập đoàn VN Đà Thành 3 năm liền dẫn đầu thi đua các Doanh nghiệp TP Đà Nẵng

Ngày 16/5/2020, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định 1729/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của UBND và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành là 1 trong 2 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua Doanh nghiệp quận Hải Châu. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Tập đoàn VN Đà Thành vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nghiệp thi đua xuất sắc cấp thành phố.