Tập đoàn VN Đà Thành đồng hành cùng Hội thảo: “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”

Ngày 16/01/2021, tại TP. Hội An, Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội thảo: “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của một số Bộ ngành Trung ương; lãnh đạo Chính quyền, Sở Ban ngành các địa phương khu vực miền Trung; các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai ở Việt Nam. Ngoài việc đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền Trung; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Hội thảo cũng sẽ thảo luận về các giải pháp phòng chống hiệu quả đã thực hiện; chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ chế điều phối của các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác phòng chống. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại; giới thiệu những kết quả nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công tác giám sát, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất như ảnh vệ tinh, công nghệ AI, IOT, WSN,…

Kỷ yếu khoa học của Hội thảo với hơn 20 bài phản ánh, nghiên cứu chất lượng do các nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai biên soạn và thẩm định nội dung sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cũng như độ tin cậy cao liên quan đến vấn đề thiên tai lũ quét, sạt lở đất.

Trong đợt bão, mưa lũ liên tiếp tháng 10/2020, những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do sạt lở đất, lũ bùn đá là các tỉnh khu vực miền Trung, làm 111 người chết, mất tích: Quảng Trị (05 trận, 32 người chết, mất tích), T.T.Huế (02 trận, 33 người chết, mất tích), Quảng Nam (07 trận, 46 người chết, mất tích); Quảng Ngãi (04 trận) cho thấy mức độ dị thường, khó dự báo của loại hình thiên tai này. Hình ảnh thiệt hại tang thương về người do sạt lở đất, lũ quét, là nỗi ám ảnh đối với nhân dân cả nước nói chung và lực lượng phòng chống thiên tai nói riêng.