Tập đoàn VN Đà Thành đồng hành cùng lực lượng công an trong phòng chống dịch Covid-19

Trong 2 năm diễn ra dịch Covid-19, Tập đoàn VN Đà Thành đã phối hợp và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu nói chung và ngành công an nói riêng trong việc phòng chống dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, góp một phần công sức vào công cuộc phòng chống thiên tai dịch bệnh đang diễn ra trên cả nước. Đây cũng là một trong những hành động góp phần giữ vững an ninh chính trị và an sinh xã hội mà Tập đoàn VN Đà Thành đã và đang hoạt động thường xuyên hằng năm.