Tập đoàn VN Đà Thành hỗ trợ 400 triệu đồng cho quận Hải Châu vượt qua mùa dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện các chương trình vì cộng đồng trong mùa dịch COVID-19, chiều ngày 1/4/2020, Tập đoàn VN Đà Thành đã trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch cho UBND quận Hải Châu, Công an quận Hải Châu và hỗ trợ 500 hộ nghèo trên địa bàn quận vượt qua mùa dịch.

Trao tặng số tiền 250 triệu đồng hỗ trợ 500 hộ nghèo quận Hải Châu

Trao tặng UBND quận Hải Châu số tiền 50 triệu đồng.

Trao tặng Công an quận Hải Châu số tiền 100 triệu đồng.

Trong thời điểm hiện tại, khi cả nước đang chung tay phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 thì những hành động ý nghĩa của Tập đoàn VN Đà Thành không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn tiếp thêm động lực cho các đơn vị tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Và đặc biệt là hỗ trợ cho những hộ nghèo ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này.

http://cadn.vn/news/64_222708_vn-da-thanh-ho-tro-hon-4-5-ty-dong-phong-chong-dich.aspx