Tâp đoàn VN Đà Thành hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn

Ngày 8/10/2021, đại diện lãnh đạo Tập đoàn VN Đà Thành đã đến thăm và trao tặng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Trong đó, Tập đoàn ủng hộ Ban chỉ đạo Covid thị xã 50 triệu đồng và Công an thị xã 30 triệu đồng.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Công tác chống dịch tại địa phương đang gặp khó khăn do số ca nhiễm và tiếp xúc rất nhiều trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, nhân lực hạn chế. Sự đồng hành của Tập đoàn sẽ góp phần tạo động lực lớn giúp thị xã Điện Bàn sớm đẩy lùi được dịch bệnh.