Tập đoàn VN Đà Thành hỗ trợ hơn 500 triệu đồng hưởng ứng chương trình “Hạt gạo yêu thương” của tỉnh Quảng Nam.

Hưởng ứng chương trình “Hạt gạo yêu thương” của HHDN tỉnh Quảng Nam và nhằm động viên, chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời điểm dịch Covid-19, Tập đoàn VN Đà Thành ủng hộ 200 triệu đồng cho chương trình.
Bên cạnh đó, Tập đoàn VN Đà Thành đã và đang triển khai hoạt động lắp đặt máy ATM gạo và gạo cho 3 huyện trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Thông qua những hoạt động này, Tập đoàn mong muốn góp phần giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn.