Tập đoàn VN Đà Thành họp với Lãnh đạo Sở Xây dựng, tỉnh Đắk Lắk để triển khai TX Buôn Hồ dự án KĐT Đông Nam mở rộng, à dự án KĐT mới Tây Bắc, TT Phước An, Krông Pắc

Ngày 30/3/2022, Lãnh đạo Tập đoàn VN Đà Thành đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk về việc triển khai dự án Khu đô thị Đông Nam mở rộng, Thị xã Buôn Hồ và dự án Khu đô thị mới Tây Bắc, Thị trấn Phước An, H. Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án Khu đô thị Đông Nam mở rộng được triển khai nối tiếp Dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Buôn Hồ (Green Lake City) đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Triển khai mới dự án Khu đô thị mới Tây Bắc, Thị trấn Phước An, H. Krông Pắc, với diện tích 53,3 hecta có vị trí trên địa bàn tổ dân phố 1, 2 Thị trấn Phước An, H. Krông Pắc. Lãnh đạo Sở đã thống nhất chủ trương để Tập đoàn VN Đà Thành khảo sát cụ thể và lập thủ tục đầu tư dự án này.