Tập đoàn VN Đà Thành nhận biểu trưng ghi nhận tấm lòng vàng của Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Quận Hải Châu trong công tác an sinh xã hội năm 2021

Sáng nay, 31/3/2021 tại trụ sở UBND quận Hải Châu, Quận ủy, UBND, UBMTTQVN quận Hải Châu đã tổ chức buổi lễ tri ân ghi nhận tấm lòng vàng của các Doanh nghiệp đã có thành tích và hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn Quận Hải Châu.

Đến dự buổi lễ có Lãnh đạo UBMTTQ Thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo các Sở ban ngành Thành phố và Lãnh đạo Quận Hải Châu cùng các Doanh nghiệp đã tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2021.

Tập đoàn VN Đà Thành là một trong những Doanh nghiệp có cống hiến  và đồng hành trong mọi hoạt động an sinh xã hội của Quận suốt những năm qua, đây là một trong những hoạt động thường niên của Tập đoàn để nhằm hỗ trợ một phần khó khăn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn Quận.

Trước đó ngày 25/3/2022 Tập đoàn VN Đà Thành đã nhận Giấy khen của UBND Quận Hải Châu về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống Dịch Covid-19 trên địa bàn Quận Hải Châu năm 2021”.