Tập đoàn VN Đà Thành: tập thể và cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước quận Hải Châu lần thứ V (2020-2025)

Sáng ngày 27/6/2020, quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) .

Với những thành tích đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn Quận, tập thể Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành và cá nhân ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã vinh dự được khen thưởng và tôn vinh là gương Điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong thi đua yêu nước trên địa bàn Quận 5 năm qua (2015-2020).

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Bảo vinh dự đại diện cho Cụm thi đua doanh nghiệp Quận giao lưu, đối thoại các Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020.

Phần chia sẻ ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VN Đà Thành với nội dung: “Điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với công tác an sinh xã hội”