Tập đoàn VN Đà Thành: Thông báo về việc kéo dài thời hạn hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp, tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống, kinh tế – xã hội. Trên cơ sở trao đổi với Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh Quảng Nam về việc xem xét kéo dài hỗ trợ thời hạn vay vốn cho các doanh nghiệp KNST trên địa bàn tỉnh. Tập đoàn VN Đà Thành thống nhất chương trình hỗ trợ như sau:

1.  Đối với các dự án KNST tỉnh đã được hỗ trợ vay từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng với lãi suất 0% đến tháng 12/2020 nay kéo dài thời gian cho vay đến tháng 12/2021.

2.  Đối với dự án KNST tỉnh, dự án khởi nghiệp của thành viên Ban chủ nhiệm các CLB KNST chưa vay, nay có nhu cầu sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất 0% đến tháng 12/2021.

3.  Đối với các dự án KNST đã được hỗ trợ vay trên 1 tỷ đồng giai đoạn trước dịch Covid-19, nay đến thời hạn hoặc quá hạn hoàn trả vốn được kéo dài thêm 15 ngày kể từ ngày 31/7/2020.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp cần tư vấn, kết nối, trao đổi thì liên hệ trực tiếp Quỹ KNST của Tập đoàn VN Đà Thành và Ban điều hành hỗ trợ KNST tỉnh Quảng Nam hoặc tham gia nhóm “DA vay vốn KN” trên Zalo.

Trước đó, trong quý 2 năm 2020, Tập đoàn VN Đà Thành đã triển khai kế hoạch hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các doanh nghiệp KNST trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn do ảnh hưởng với dịch Covid-19. Đến nay đã có 10 doanh nghiệp được vay vốn không lãi suất. Tập đoàn VN Đà Thành mong rằng, bằng sự hỗ trợ thiết này sẽ giúp các doanh nghiệp KNST có thêm động lực, khắc phục khó khăn trong quá trình duy trì, phát triển dự án vượt qua đợt dịch Covid-19.

Liên kết trên Báo Quảng Nam: http://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/cong-ty-cp-tap-doan-vn-da-thanh-keo-dai-thoi-han-vay-von-khoi-nghiep-90866.html