Tập đoàn VN Đà Thành tiếp tục hỗ trợ 250 triệu cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các tuyến đầu ngành y tế

Tiếp tục chuỗi hoạt động trao tặng kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 30/3/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành đã ủng hộ thêm 250 triệu đồng cho các đơn vị tuyến đầu là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).


(Trao tặng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng – Nơi tiếp nhận và điều trị thành công cho 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng số tiền 100 triệu đồng) (Trao tặng Sở Y tế tỉnh Quảng Nam số tiền 100 triệu đồng)

(Trao tặng Công an huyện Nam Giang số tiền 50 triệu đồng)

Đây là hoạt động thiết thực của Tập đoàn, hưởng ứng lời kêu gọi về “toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ có thêm động lực và nguồn lực chiến đấu, góp sức chăm sóc sức khỏe người dân hiệu quả.