Thường trực Tỉnh Ủy Quảng Nam chủ trì hội nghị gặp gỡ doanh nhân tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch VN Đà Thành – Chủ Tịch Hiệp Hội doanh nghiệp Tỉnh Quảng Nam Trần Quốc Bảo tham gia hội nghị gặp gỡ doanh nhân tỉnh Quảng Nam do Thường trực Tỉnh Ủy Quảng Nam chủ trì và các Sở ban ngành địa phương, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Nam.