VN ĐÀ THÀNH GROUP NHẬN CỜ THI ĐUA DẪN ĐẦU PHONG TRÀO CỦA UBND TP. ĐÀ NẴNG 2021 – 5 NĂM LIỀN VINH DỰ NHẬN THƯỞNG CỦA UBND THÀNH PHỐ

Ngày 28/4/2022, UBND Thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 1153/QĐ-UBND Về việc Tặng cờ thi đua của UBND Thành phố Đà Nẵng và Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho các đơn vị tập thể trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2021.

VN Đà Thành Group là đơn vị được vinh dự tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua 5 năm liên tục, ngoài ra năm 2017 VN Đà Thành Group cũng đồng thời nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào.

Đây là một trong những thành tựu của VN Đà Thành Group trong suốt quá trình phát triển sản xuất kinh doanh được nhà nước ghi nhận và vinh danh cho những nỗ lực của Tập đoàn trong công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động an sinh xã hội những năm gần đây.