VN Đà Thành hỗ trợ Duy Xuyên- Quảng Nam: Địa phương đầu tiên thành lập câu lạc bộ Khởi nghiệp

Sáng ngày 04/01/2019, huyện Duy Xuyên – Quảng Nam đã tổ chức ra măt CLB Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên (Duy Xuyên Starup Club). Đây là địa phương đầu tiên của Quảng Nam thành lập CLB Khởi nghiệp.
Có mặt tại đây ông Trần Quốc Bảo đã hỗ trợ CLB Khởi nghiệp Duy Xuyên 200 triệu đồng từ Quỹ khởi nghiệp VN Đà Thành Group. Được biết, thời gian vừa qua để tạo đà phát triển tích cực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn phát huy thế mạnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Trần Quốc Bảo-Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group: Trên cương vị là nhà đầu tư, cá nhân ông luôn nung nấu ý tưởng tham gia cung ứng vốn, đào tạo khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam. Mỗi địa phương huyện thị sẽ được lập quỹ ban đầu với 200 triệu đồng để triển khai các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Ông Bảo mong rằng Duy Xuyên sẽ triển khai tốt các dự án khởi nghiệp bởi số vốn hỗ trợ trên với các tiềm năng về khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

“Khó khăn không phải là vốn mà là định hướng kinh doanh đúng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là điều quan trọng, cần có chính sách giải pháp đầu tư phù hợp cho từng doanh nghiệp khởi nghiệp”, ông Bảo cho biết.

(Ông Trần Quốc Bảo phát biểu tại buổi ra mắt CLB Khởi nghiệp Duy Xuyên – Quảng Nam)

(Ông Trần Quốc Bảo trao hỗ trợ 200 triệu từ Quỹ Khởi nghiệp VN Đà Thành Group cho CLB Khởi nghiệp Duy Xuyên)