VN Đà Thành Luxury Cars (thành viên của VN Đà Thành Group) đối tác vận chuyển kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường Toàn cầu

Hôm nay ngày 27/6/2018, VN Đà Thành Luxury Cars (một thành viên của VN Đà Thành Group) trực thuộc VN Đà Thành Services trở thành đối tác vận chuyển yếu nhân của Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường Thế giới lần thứ 6 được tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện quan trọng, có sự tham gia của lãnh đạo cấp Bộ trưởng Môi trường và đại diện của 183 quốc gia thành viên, 17 tổ chức quốc tế và khoảng 150 tổ chức phi chính phủ về môi trường. VN Đà Thành Luxury Cars tự hào là đối tác vận chuyển cho 3 Tổng thống của các nước và quốc đảo sau: Tổng thống Hilda Heine của Quốc đảo Marshall. Tổng thống David Granger của Guyana. Tổng thống Baron Wada của Nauru. Trong chuyến công tác tham dự Kỳ họp Đại Hội đồng Quỹ Môi trường Thế giới, có Mr. Paul Polman, Chủ tịch Tập đoàn Unilever Toàn Cầu đã tin tưởng lựa chọn VN Đà Thành Luxury Cars chuyên chở ông cùng Đoàn tuỳ tùng trong suốt sự kiện quan trọng này tại Đà Nẵng.