Dự án Khu công viên Kết hợp dịch vụ Giải trí Cẩm Châu (Vườn Phố Hội)

Dự án Khu công viên kết hợp dịch vụ Giải trí Cẩm Châu – Hội An (Vườn Phố Hội)
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vườn Phố Hội – Một công ty trực thuộc Tập đoàn VN Đà Thành.
Đơn vị Tư vấn Quy hoạch:
 
– Hi Quy hoch Phát trin Đô thVit Nam – VUPDA
– Vin nghiên cu Quy hoch 
Thiết kế Đô thNông thôn
   Institute of Planning Urban and Rural Design – IPU.

Diện tích: 3,5 hecta.