Dự án Khu đô thị Đông Nam Đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk (Green Lake City)

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK (GREEN LAKE CITY) Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk.Phía Đông: Tiếp giáp với Khu đô thị mới.Phía Tây: Tiếp giáp trục đường Trần Hưng Đạo.Phía Nam: Tiếp

Dự án Khu Dân cư Đô thị Hà Quảng – phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.– Quy mô: 19,6 ha.– Tình trạng dự án:   * Quyết định số 3000/QĐ-UBND “V/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Đầu tư xây dựng Khu dân cư đô thị Hà Quảng, P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng

Dự án Khu Dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) – phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.– Quy mô: 11,9 ha.– Tình trạng dự án:    * Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 7/10/2014 và Quyết định số 1394/QĐ-UBND  ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500