Dự án Khu Dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) – phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
– Quy mô: 11,9 ha.
– Tình trạng dự án: Đang triển khai thực hiện.


Hình ảnh thực tế dự án: