Dự án Khu Dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) – phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
– Quy mô: 11,9 ha.
– Tình trạng dự án: 
   * Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 7/10/2014 và Quyết định số 1394/QĐ-UBND  ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500  Khu dân cư Thống Nhất tại P. Điện Dương, thị xã Điện Bàn.
   * Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty CP đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành (Tập đoàn VN Đà Thành) để xây dựng khu dân cư Thống Nhất (đợt 1 – Giai đoạn 1) tại Khối phố Hà My Đông B và Hà Quảng Đông, P. Điện Dương, thị xã Điện Bàn.
   * Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh hình thức giao đất tái định cư tại QĐ số 3799/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh.
   * Giấy phép xây dựng số 42/GPXD-SXD ngày 24/8/3030 cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành  được phép xây dựng  công trình: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Thống Nhất – Giai đoạn 2, P. Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
    *** Nghĩa vụ chi tiền đền bù cho các dự án đã được Tập đoàn chuyển đủ theo phương án đã được phê duyệt bởi Trung tâm phát triển quỹ đất H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện tại dự án đang được thi công hạ tầng theo Giấy phép xây dựng.


Hình ảnh thực tế dự án: