Dự án Coco RiverGarden

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
– Quy mô dự án: 20,8 ha
– Tổng mức đầu tư: khoảng 200 tỷ đồng.
– Hồ sơ pháp lý: Đã có Sổ đỏ.
– Tình trạng Dự án: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.