Dự án Khu đô thị Bắc Khu hành chính huyện Núi Thành

– Vị trí: Khối 03, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
– Quy mô dự án:  14 ha.
Tổng mức đầu tư: 330 tỷ đồng.
– Hồ sơ pháp lý: Đã có sổ đỏ.
– Tình trạng dự án: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.