Dự án Khu Dân cư Đô thị Hà Quảng – phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

– Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. – Quy mô: 18,3 ha. – Tình trạng dự án: Đang triển khai thực hiện.