Dự án Vườn Phố Hội

– Vị trí:  Khối 03, đường Lý Thường Kiệt (nối dài), phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. – Quy mô dự án: 3,7 ha. Tổng mức đầu tư: khoảng 220 tỷ đồng. – Hồ sơ pháp lý: 1. Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu vui chơi Giải trí Thanh Bình. 2. Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Chỉ thị thu hồi đất giao cho chủ đầu tư. 3. Giấy Chứng nhận Đầu tư số 34/CN-UBND ngày 02/07/2009 và Chứng nhận Đầu tư (Điều chỉnh – thay đổi tiến độ) số 28/CN-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 18/04/2013. 4. Kết luận số 465/KLTT-UBND ngày 4/2/2016 Kết luận của Thanh tra về Công tác quản lý sử dụng đất của Công ty TNHH Vườn Phố Hội được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Thanh Bình. 5. Công văn số 07/2016/CV-VUPDA về việc tham gia dự án Khu du lịch và vui chơi giải trí Thanh Bình ngày 29/2/2016. 6. Thông báo số 88/TB-UBND ngày 15/3/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hội An. – Tình trạng dự án: Đang triển khai thực hiện.